Karakala (209.-214.) Liberalitas Pileus denarius srebrna kovanica 17mm 2.37gr kovnica Rim

kn1,200.00

Description

Pravim imenom Lucije Septimije bio je sin rimskog cara Septimija Severa.

Nakon smrti oca 04.02.211. godine Karakala i njegov brat Geta postaju rimski carevi i suvladari.

Zajedno su vladali oko godinu dana a onda se sukobili gdje Karakala vlastitim rukama ubija brata rimskog cara Getu.

Nakon toga kreće na Getine pristaše i po nekim izvorima ubija oko 20.000 ljudi.

Karakala je malo vremena proveo u Rimu, više vremena svoje vladavine posvetio se borbama protiv Germana i Parta.Upravo na jednom vojnom pohodu protiv Parta 217. godine biva ubijen.

Karakalu nasljeđuje rimski car Makrin.

U ponudi ekstra lijepa srebrna kovanica tzv. rimski denar kovan 213. godine u Rimu.

Kovanica je centrirana, sa svim detaljima na oba dvije strane.

Kovanica stara 1800 godina koja izgleda kao da je kovana jučer, ekstra kvalitetan komad antičke numizmatike.

Avers:  ANTONINVS PIVS AVG – Car Karakala gleda u desno

Revers: P M TR P XVI COS IIII P P – Liberalitas stoji u lijevo sa Pileus kapom i drži žezlo

Veličina 17mm

Težina 2.37gr srebro

Željeli bi kupiti ovaj predmet, kontaktirajte nas kako bi dogovorili detalje oko isporuke