Ahejski savez (195.-188.Pr.Kr.) AR srebrna Hemidrachm kovanica Zeus/Monogram 14mm 2.22gr kovnica Sycion

100.00

Opis

Ahejska liga ili Ahejski savez bila je konfederacija grčkih gradova i država na sjevernom i središnjem Peloponezu iz helenističkog doba.

Liga je dobila ime po regiji Achaea na sjeverozapadu Peloponeza, koja je činila njezinu izvornu jezgru.

Prva liga nastala je u petom stoljeću prije krista dok je je drugi Ahejski savez osnovan 280. prije krista kao suparnik Antigonida Makedonskog i saveznik Rim, Liga je odigrala glavnu ulogu u širenju Rimske Republike u Grčku.

Taj je proces na kraju doveo do osvajanja i raspuštanja Lige od strane Rimljana 146. pr. Krista.

Ahejska Liga predstavlja najuspješniji pokušaj grčkih gradova-država da razviju oblik federalizma, koji je uravnotežio potrebu za kolektivnim djelovanjem sa željom za lokalnom autonomijom. Kroz spise ahejskog državnika Polibija, ova je struktura imala utjecaj na ustav Sjedinjenih Država i drugih modernih saveznih država.

Kovanica u ponudi kovana je između 195.-188. godine prije Krista u antičkom gradu Sycion današnja Grčka.

Vrlo lijep srebrni antički kovani novac koji prikazuje Boga Zeusa i simbol Ahejskog saveza.

Avers: Glava Boga Zeusa u desno

Revers: AX monogram, E-Y, ΣI ispod, sve unutar lovorovog vijenca

Referenca kataloški broj: BMC 45, Thompson 245

Veličina 14mm

Težina 2.22gr srebro

Dodatne informacije