Arijarat VII Filometor (111.-101.Pr.Kr.) srebrna Drachm kovanica 16mm 3.71gr

98.00

Opis

Arijarat VII Filometor bio je kralj Kapadokije u periodu od 116.-101. godine prije Krista.

U ponudi srebrna Drachm kovanica kovana u periodu između 111.-101. godine prije Krista.

Za svoje godine vrlo lijep primjerak pogotovo prednja strana koja prikazuje glavu cara Arijarata VII. Filometor.

I sa zadnje strane kovanica nije u lošem stanju ali je malo izlizana od vremena pa nisu okom vidljivi svi detalji.

Avers: Okrunjen car u desno

Revers: BAΣIΛEΩΣ AΡIAΡAΘOY ΦIΛOMHTOΡOΣ – Božica Atena stoji u lijevo, u desnoj ruci drži Nikeju sa vijencem i lijevo se oslanja na štit na zemlji pored okomito stoji koplje. MO monogram u lijevom polju, T u nastavku

Referenca/kataloški broj: BMC Ariarathes 2

Veličina 16mm

Težina 3.71gr

Dodatne informacije