Aurelijan (270.-275.) RESTITVTOR EXERCITI AE Billon 22mm 2.72gr kovnica Antiohija

75.00

Opis

Punim imenom Lucius Domitius Aurelianus bio je Rimski car u periodu od 270.-275. godine kada ga je pogubila vlastita vojska.

Car je postao nakon smrti Rimskog cara Klaudija II. i u periodu svoje vladavine uspješno ratovao sa Gotima, Vandalima i mnogim drugim Germanskim plemenima.

U ponudi prekrasan Antoninijan sa još uvijek velikom količinom posrebre i savršenim detaljima na aversu i reversu.

Avers: IMP AVRELIANVS AVG – Okrunjen car u desno

Revers: RESTITVTOR EXERCITI; Bog Mars sa mačem i car Aurelijan sa žezlom, drži globus između njih, slovo B u centru. Oznaka kovnice XXI

Referenca: RIC Vi Antioch 366

Veličina 22mm

Težina 2.72gr posrebrena broncaDodatne informacije