Aurelijan i Vabalat (271.-272.) Billon AE posrebrena bronca 20mm 3.91gr kovnica Antiohija

160.00

Opis

U ponudi raritetnija antička rimska brončana kovanica sa debelom posrebrom koja prikazuje po jednog cara sa svake strane kovanice.

Na jednoj strani kovanice nalazi se rimski car Aurelijan a sa druge strane vladar Palmirskog carstva Vabalat.

Palmirsko carstvo nastalu je na kratki period u 3. stoljeću kao posljedica krize u Rimskog carstvu.

U početku vladavine rimski car Aurelijan priznao je Vabalata i tokom jedne godine u nekoliko kovnica kovao novac sa prikazom njih dvojice.

Ipak ta tolerancija Aurelijana prema Vabalatu i njegovoj majci kraljici Zenobiji trajala je vrlo kratkom.

Sa 70.000 vojnika Aurelijan je 272. godine napao i osvojio glavni grad Palmirskog carstva i zarobio kraljicu Zenobiju i Vabalata.

Godinu dana nakon toga stanovnici Palmirskog carstva su se pobunili pa je Aurelijan naredio napad i uništio glavni grad Palmirskog carstva Palmiru i samim time doveo do raspada tog carstva koje se opet spojilo sa rimskim carstvom.

Lijepa i rijeđe viđena kovanica sa dvosjeklim mačem zvanim patina 🙂

Sa jedne strane patina je zadržavala velik broj srebra na kovanici koja bi po katalogu trebala biti samo bronca ali je zato pokrila mnoge detalje.

Ipak oba dva cara su lijepo vidljiva golim okom kada se kovanica drži u ruci.

Kovanica je kovana u Antiohiji u periodu između 271.-272. godine.

Avers: VABALATHVS VCRIM DR – Car Vabalat u desno

Revers: IMP C AVRELIANVS AVG – Car Aurelijan u desno ispod oznaka kovnice Z

RIC (Rimski imperijski katalog kovanog novca referenca): RIC 381. Cohen 1; Sear 11718

Veličina 20mm

Težina 3.91gr posrebrena bronca

 

Dodatne informacije