Cilicija Elaiussa Sebaste (100.-1.Pr.Kr.) Zeus/Nikeja AE brončana kovanica 20mm 5.66gr

80.00

Opis

Cilicija neki ju nazivaju i Kilikija, je bila povijesna regija koja se nalazila na jugoistočnom djelu Male Azije.

Danas se ta regija nalazi u Turskoj, sjeverno od Cipra.

Antička kovanica u ponudi kovana je u toj antičkoj regiji u periodu između 1. stoljeća prije Krista i početka našeg kalendara.

Kovana je u antičkom gradu Elaiussa Sebaste što bi danas bila sjeverna obala Anatolije.

Lijep primjerak antičkog kovanog novca jer su svi detalji vidljivi golim okom a sama brončana kovanica dobila je lijepu zelenkastu patinu.

Avers: Bog Zeus sa bradom u desno

Revers: EΛAIOYΣIΩN – Božica Nikeja hoda u lijevo držeći vijenac, monogram sa strane

Referenca: SNG Pfalz 427-443

Veličina 20mm

Težina 5.66grDodatne informacije