Galerije (297.-299.) AE Follis 28mm 11gr kovnica Cyzicus

100.00

Opis

U ponudi antička rimska kovanica kovana u vrijeme vladavine rimskog cara Galerija između 297.-299. godini u kovnici Cyzicus.

Punim imenom Gaius Galerius Valerius Maximianus rođen je u skromnoj obitelji na području antičke Serdike.

Nakon što je ostvario značajnu vojnu karijeru, 293. godine ga je Rimski car Dioklecijan proglasio Cezarom i suvladarom.

Galerije se morao rastati od tadašnje supruge i oženiti Dioklecijanovu kćer Valeriju.

Uspješno je vodio ratove protiv Gota i Sarmata 294.-296. godine a kasnije i Perzijanaca 297. godine.

Ipak povijest ga najviše pamti po objavi četiri Edikta protiv Kršćana koje je zajedno sa Dioklecijanom objavio 24.02.303. godine.

Pokrenuli su posljednji ali najveći i najkrvaviji progon Kršćana u Rimskom carstvu.

305. godine zbog bolesti Dioklecijan se povlači i Galerije postaje vladar Istočnog Rimskog carstva.

Za vladara Zapadnog Rimskog cara postavlja Konstacijeva sina Konstantina.

Vodio je progon Kršćana i vladao sve do 311. godine kada se pred smrt zbog bolesti ipak odlučio proglasiti Edikt o toleranciji Kršćana.

U ponudi prekrasna brončana kovanica, centrirana sa oba dvije strane i sa svim detaljima na kovanici.

Avers: GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES, Car gleda u desno

Revers: GENIO AVGG ET-CAESARVM NN, Genius stoji lijevo, oznaka kovnice KA.

Referenca: RIC VI Cyzicus 11b; Sear 14342

Veličina 28mm

Težina 11gr broncaDodatne informacije