Komod (180.-192.) srebrni Denar 18mm 3.20gr kovnica Rim

200.00

Opis

Punim imenom Lucius Aelius Aurelius Commodus bio je sin rimskog cara Marka Aurelija i rimske carice Faustine.

Sa svojim ocem vladaoa je u periodu od 176.-180. godine a nakon smrti oca sam je vladao Rimskim carstvom u periodu od 180.-192. godine kada ga je ubijen.

Najprije su ga pokušali otrovati sa hranom ali je on hranu povratio i uspio preživjeti. Nakon toga poslali su njegovog hrvačkog partnera Narcissusa koji ga je ubio u kupaonici.

Nakon smrti Komoda u njegovoj 31. godini života, nasljedio ga je rimski car Pertinaks.

U ponudi vrlo lijepa srebrna kovanica kovana za vrijeme vladavine rimskog cara Komoda 189. godine u Rimu.

Kovanica je lijepo centrirana sa oba dvije strane i prikazuje skoro pa sve detalje na oba dvije strane i odličan je kolekcionarski primjerak antičkog rimskog novca.

Avers: M COMM ANT P FEL AVG BRIT – Car Komod gleda u desno

Revers: IOV IVVEN P M TR P XIIII COS V P P – Bog Jupiter stoji u lijevo, drži žezlo i grom

Referenca: RIC 173, Cohen 259, BMC 253

Veličina 18mm

Težina 3.20grDodatne informacije