Konstantin (337.-340.) Divus Constantine AE posmrtna bronca 13mm 1.60gr kovnica Antiohija

110.00

Opis

Konstantin I. ili Konstantin Veliki, punim imenom Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus bio je Rimski car od 306.-337. godine.

Nakon njegove smrti nasljedili su ga sinovi Konstantin II., Konstacije II. i Konstans I. u čije vrijeme je posmrtno kovana i ova kovanica.

Prekrasna brončana kovanica sa manjim pustinjskim naslagama i lijepe prirodne patine.

Kovanica je također lijepo centrirana sa oba dvije strane i ima okom vidljive detalje na oba dvije strane.

Vrlo lijep antički kovani novac vrijedan svake kolekcije pa čak i muzejski primjerak bez ikakvog srama.

Avers: DV CONSTANTINVS PT AVGG – Car Konstantin sa velom u desno

Revers: Konstantin, pokriven velom, stoji u kvadrigi desno, Božja ruka (manus Dei) dopire do njega ispod oznake kovnice SMANT

Referenca: RIC 37

Veličina 13mm

Težina 1.60gr bronca

Porijeklo Leu Numismatik ŠvicarskaDodatne informacije