Konstantin I. (319.) VICTORIAE LAETAE PRINC PERP Follis 19mm 2.53gr kovnica Arles

95.00

Opis

Konstantin I. ili Konstantin Veliki, punim imenom Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus bio je Rimski car od 306.-337. godine.

Nakon njegove smrti nasljedili su ga sinovi Konstantin II., Konstacije II. i Konstans I.

U ponudi prekrasna brončana kovanica, centrirana sa oba dvije strane i lijepe tamne patine.

Kovanica je tako lijepa da ima okom vidljive detalje na oba dvije strane.

Vrlo lijep antički kovani novac vrijedan svake kolekcije pa čak i muzejski primjerak bez ikakvog srama.

Kovanica je kovana u francuskom gradu Arlesu 319. godine.

Avers: IMP CONSTANTINVS AVG – car Konstantin sa kacigom s krijestom, poprsje u lijevo, koplje preko desnog ramena

Revers: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP – Dvije pobjede okrenute jedna prema drugoj, drže ispisani štit, ispod oznaka kovnice PARL

Referenca: RIC VII 192, P

Veličina 19mm

Težina 2.53gr bronca sa posrebrom

Dodatne informacije