Krispina (178.-182.) Rimska provincijska AE brončana kovanica 19mm 4.03gr kovnica Plovdiv

100.00

Opis

Bruttia Crispina po naški Krispina bila je supruga rimskog cara Komoda za kojeg se udala 178. godine i tako postala rimska carica tzv. Augusta.

Njihov brak sklopili su Komodov otac rimski car Marko Aurelije i otac Krispine Gaius Bruttius Praesens koji je u ono vrijeme bio rimski senator.

Brak na dogovor a ne na ljubav vrlo brzo se pokazala kao loša odluka jer nakon samo četiri godine braka Krispina je optužena za izdaju i preljub.

Iste 182. godine je za to djelo osuđena prognanstvom na otok Capri u Italiji.

Po nekim povijesnim izvorima navodno je Capriju i pogubljena oko 187. godine.

U ponudi vrlo lijepa antička rimska provincijska kovanica porijeklom iz antičke regije Tracije i kovana u antičkom gradu Philippopolis, današnji grad u Bugarskoj Plovdiv.

Kovanica je lijepo centrirana sa detaljima vidljivim na oba dvije strane a zbog tamne patine koja radi odsjaj fotoaparatu, kovanica je puno ljepša u ruci nego na fotografijama.

Avers: KΡICΠEINA CEBACTH – Carica Krispina u desno

Revers: ΦIΛIΠΠOΠOΛEITΩN – Bog Zeus sjedi na tronu u lijevo i u ruci drži žezlo

Referenca rimski katalog antičkog novca (RIC): BMC 23, Moushmov 5238

Veličina 19mm

Težina 4.03gr

Dodatne informacije