Licinije I (308.-324.) AE 18mm 2.98gr kovnica Solun

65.00

Opis

U ponudi antička Rimska brončana kovanica kovana za vrijeme vladavine Rimskog cara Licinija I. 320. godine u Grčkom gradu Solunu.

Punim imenom Valerius Licinianus Licinius bio je Rimski car Ilirskog porijekla u periodu od 308.-324. godine.

Suvladarom ga je proglasio Rimski car Galerije 308. godine a nakon njegove smrti 311. godine Licinije preuzima sve njegove posjede.

313. godine pobjeđuje Rimskog cara Maksimina i postaje samostalni vladar Istočnog Rimskog carstva.

Iako je sa carom Konstantinom iste godine potpisao Milanski Edikt o prestanku progona Kršćana, car Konstantin dva puta ga je pobjedio 324. godine da bi ga 325. pogubio vješanjem u Solinu.

Avers: IMP LIC-INIVS AVG, Car gleda u desno

Avers: D N LIC LICINI AVGVSTI oko natpisa VOT XX unutar vijenca, zvijezda navrh vijenca, ispod oznaka kovnice TSAVI

Referenca: RIC VII 102

Veličina 18mm

Težina 2.98gr bronca sa prirodnom patinomDodatne informacije