Licinije I (308.-324.) IOVI CONSERVATORI AE 25mm 3.64gr kovnica Solun

45.00

Opis

Punim imenom Gaius Valerius Licinianus Licinius bio je Rimski car u periodu od 308.-324. godine.

Rimski car Galerije ga je 308. godine prozvao suvladarom a nakon njegove smrti 311. godine Licinije je preuzeo sve njegove europske posjede.

Vladao je sve do 324. godine kada ga je pobjedio car Konstantin i pogubio ga vješanjem u Solunu.

U ponudi vrlo lijepa brončana kovanica kovana u Solunu između 312.-313. godine.

Avers: IMP LIC LICINIVS P F AVG – Car gleda u desno

Revers: IOVI CONSERVATORI AVGG NN, Jupiter, klem preko ramena, naslonjen na žezlo, držeći pobjedu na globusu; orao s vijencem s lijeve strane. Ispod oznaka kovnice  .TS.A .

Referenca: Thessalonica RIC VI 60

Veličina 25mm

Težina 3.64gr bronca sa lijepo tamnom patinomDodatne informacije