Licinije I. (317.-320.) IOVI CONSERVATORI AE 20mm 3.70gr kovnica Nikomedija

80.00

Opis

Punim imenom Valerius Licinianus Licinius bio je Rimski car Ilirskog porijekla u periodu od 308.-324. godine.

Suvladarom ga je proglasio Rimski car Galerije 308. godine a nakon njegove smrti 311. godine Licinije preuzima sve njegove posjede.

313. godine pobjeđuje Rimskog cara Maksimina i postaje samostalni vladar Istočnog Rimskog carstva.

Iako je sa carom Konstantinom iste godine potpisao Milanski Edikt o prestanku progona Kršćana, car Konstantin dva puta ga je pobjedio 324. godine da bi ga 325. pogubio vješanjem u Solinu.

U ponudi prekrasan primjerak antičke brončane kovanice kovane za vrijeme vladavine rimskskog cara Licinija I. između 317.-320. godine u Nikomediji današnja Turska.

Lijepo centrirana, prekrasne prirodne zelene patine koja još dodatno ističe sve detalje na oba dvije strane kovanice.

Avers: IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG – Okrunjen car Licinije I. u desno

Revers: IOVI CONSERVATORI – Bog Jupiter stoji u lijevo, sa desnom rukom drži božicu Viktoriju a u lijevoj ruci žezlo. Orao sa lijeve donje strane, zarobljenik sa desne donje strane, palmina grana pod kutom \ u lijevom polju, A nadesno, ispod oznaka kovnice SMN

Referenca: RIC VII 24, A

Veličina 20mm

Težina 3.70gr

Dodatne informacije