Magnencije (350.-353.) VOT-V-MVLT-X brončana kovanica AE 14mm 0.91gr

75.00

Opis

Punim imenom Flavius Magnus Magnentius bio je uzurpator i rimski car od 350.-353. godine.

Vojska nezadovoljna vladavinom cara Konstansa, proglasila je Magnencija carem 350. godine.

Konstansu je ostao mali broj sljedbenika te se dao u bijeg ali ga sustiže laka konjica koja ga smaknula.

Iako su se Magnenciju priklonile Hispanija, Galija i Britanija, 351. godine kod Murse današnji Osijek doživljava poraz od vojske Konstacija II koji je bio vladar istočnog rimsko carstva.

Magnencije biježi u Galiju gdje se nakon dvije godine opet sukobljava sa vojskom Konstacija II u bitci kod Mons Seleuka gdje se zbog poraza ubio.

U ponudi manja brončana kovanica, čiji revers nije baš najbolje centriran pa nam kovnica nije nažalost poznata (Lyon ili Rim) i kovana je između 350.-353. godine.

Avers: D N MAGNENTIVS P F AVG Car gleda u desno, slovo B iza njega

Revers: VICT D D N N AVG ET CAE Dvije Viktorije drže vijenac unutar njega tekst VOT-V-MVLT-X

Veličina 14mm

Težina 0.91gr bronca sa prirodnom patinomDodatne informacije