Maksencije (308.-310.) CONSERV VRB SVAE AE Follis 24mm 6.10gr kovnica Rim

140.00

Opis

Punim imenom Marcus Aurelius Valerius Maxentius bio je sin rimskog cara Maksimijana koji je bio suvladar rimskog cara Dioklecijana.

Rimski car je bio u periodu od točno 6 godina, od 28.10.306.-28.10.312. godine kada je preminuo u bitci kod Milivijskog mosta gdje ga je poratio Konstantin Veliki.

Kao vladar rimskog carstva, Maksencije je vladao Italijom i sjevernom Afrikom.

U ponudi prekrasna i raritetnija antička brončana kovanica kovana u periodu vladavine rimskog cara Maksencija između 308.-310. godine u Rimu.

Vrlo lijep primjerak, sa svim detaljima vidljivima na oba dvije strane.

Avers: IMP C MAXENTIVS P F AVG – Car Maksencije u desno

Revers: CONSERV VRB SVAE – Roma sjedi ravno, glava lijevo, u heksastilnom hramu, drži globus i žezlo, štit sa strane; kvrge kao akroterije i vijenac u zabatu. Ispod oznaka kovnice RBQ.

Rimski katalog kovanog novca referenca: RIC 210; Sear 14987

Veličina 24mm

Težina 6.10gr

Dodatne informacije