Maksimin Tračanin (235.-238.) Providentia Denarius srebrna kovanica 19mm 2.05gr

260.00

Opis

Punim imenom Gaius Julius Verus Maximinus bio je zapovjednik Legio IV Italica legije, pod carskom vlasti rimskog cara Aleksandra Severa.

Kada su 235. godine vlastite legije ubile rimskog cara Aleksandra Severa, vojska je proglasila Maksimina Tračanina novim carem.

238. godina je postala poznata kao godina šestorice careva gdje je izbio je senatorski ustanak, što je dovelo do sukcesivnog proglašenja Gordijana I., Gordijana II., Pupijena, Balbinusa i Gordijana III. carevima koji su bili protivnici Maksiminu Tračaninu.

Maksimin Tračanin je krenuo u napad na Rim ali je zaustavljen u Akvileji, gdje su ga ubili vojnici Legio II Parthica legije skupa sa sinom i glavnim ministrom.

Na njihovu nesreću, vojnici su to odradili na vrlo barbarski način, odrezavši im glave, postavivši ih na kolac i tako su ih konjanici nosili u Rim.

Nakon smrti Maksimina, nasljeđuju ga rimski carevi Pupijen i Balbijen koje su vrlo brzo ubili vojnici pretorijske garde pa kao rimski car ostaje samo Gordijan III.

U ponudi ekstra kvalitetan primjerak srebrne kovanice kovane u vrijeme vladavine Maksimina Tračanina između 235.-238. godine.

Kovanica je centrirana, bez oštećenja sa svim detaljima na oba dvije strane.

Predivan primjerak antičke rimske kovanice stare skoro 1800 godina.

Avers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG – Car gleda u desno

Revers: PROVIDENTIA AVG – Providentia stoji u lijevo, u jednoj ruci drži štap a u drugoj rog izobilja

Referenca: RIC 13, RSC 77a, BMC 86

Veličina 19mm

Težina 2.05grDodatne informacije