Marko Aurelije (161.-180.) PAX AVG TR P XX COS III srebrna Denarius kovanica 19mm 3.12gr kovnica Rim

240.00

Opis

Marko Aurelije punim imenom Marcus Aurelius Antoninus Augustus bio je rimski car od 161.-180. godine.

U početku je vladao sa svojim posvojenim bratom Lucijem Verom (Lucius Verus) do njegove smrti 169. godine.

Od 169.-180. godine točnije do svoje smrti vladao je samostalno a nasljedio ga je rimski car Komod.

Poznat je i kao zadnji rimski car koji je održao mir i stabilnost Rima, Pax Romana.

U ponudi raritetnija i vrlo lijepa srebrna Denarius kovanica kovana između 165.-166. godine

Kovanica je centrirana sa svim detaljima na oba dvije strane i pravi je kolekcionarski primjerak.

Avers: M ANTONINVS AVG ARMENIACVS – Car Marko Aurelije u desno

Revers: PAX AVG TR P XX COS III – Pax stoji ravno, glava u lijevo, drži granu i rog izobilja

Referenca: RIC 146

Veličina 19mm

Težina 3.12gr srebroDodatne informacije