Numerijan (282.-283.) VIRTVS AVGG posrebreni Antoninian 21mm 3.37gr kovnica Antiohija

100.00

Opis

Punim imenom Marcus Aurelius Numerius Numerianus bio je mlađi sin rimskog cara Kara te brat Karina.

Nakon smrti rimskog cara Proba, tadašnji general Kar postaje novi rimski car.

Kako je Kar došao na vlast odmah je svoja dva sina proglasio cezarima.

Nakon smrti Numerijana novi rimski car postaje Dioklecijan.

U ponudi vrlo lijepa i centrirana antička posrebrena brončana kovanica sa svim detaljima na oba dvije strane.

Kovanica je kovana 284. godine u Antiohiji.

Avers: IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG – Okrunjen car Numerijan u desno

Revers: VIRTVS AVGG – Car Kar stoji desno, drži žezlo i prikazuje globus Numerijanu koji stoji lijevo, drži žezlo, zvijezda gore, slovo S između, ispod oznaka kovnica XXI

Refernca: RIC 466

Veličina 21mm

Težina 3.37grDodatne informacije