Pontos Amisos (125.-100.Pr.Kr.) Ares/Mač AE brončana kovanica 21mm 7.81gr

85.00

Opis

U ponudi vrlo lijepa antička brončana kovanica porijekla iz antičke pokrajine Pont Samsun, današnja Turska.

Kovanica je kovana između 125.-100. godine prije Krista u toj pokrajini.

Kovanica je lijepo centrirana i ima sačuvane detalje okom vidljive na oba dvije strane.

Jedini manji nadostatak je manja izlizanost sa jedne strane ali to nadoknađuje lijepom tamnom patinom putem koje detalji još više dolaze do izražaja.

Avers: Glava mladog Aresa sa šljemom u desno

Revers: AMI-ΣOY oko mača u koricama

Ref: BMC 1147

Veličina 21mm

Težina 7.81gr bronca



Dodatne informacije