Prusias I Cholus (228.-182.pr.Kr.) Apolon/Nikeja AE antička brončana kovanica 23mm 5.03gr

160.00

Opis

Prusias I Cholus bio je vladar antičke regije Bitinije u periodu od 228.-182. godine prije Krista.

Bitinija je bila povijesna regija, kraljevstvo pa čak i rimska provincija na sjeveroistoku Male Azije pored današnjeg Crnog mora.

Uspješno je vodio politiku i birao ratove pa kada se krenula stvarati Rimska republika pokušao je ostati neutralan.

Vladao je do svoje smrti 182. godine prije Krista kada ga je nasljedio sin Prusias II Cynegus.

U ponudi raritetnija antička brončana kovanica koju pronalazim u katalozima ali ne da je Apolon okrenut u desno kao na ovoj. Na svim ostalim kovanicama okrenut je u lijevo a zadnja strana sa Nikejom je ista kao iz kataloga.

Avers: Glava boga Apolona u desno

Revers: BAΣIΛEΩΣ ΠΡOYΣIOY – Božica Atena sa šljemom u ruci drži božicu Nikeju sa krilima i vijencem a drugu ruku ima položenu na štit

Veličina 23mm

Težina 5.03gr broncaDodatne informacije