Tiberije II Konstantin (575.-582.) Brončani Follis 31mm 11.54gr kovnica Konstantinopol

80.00

Opis

Vrlo lijepa brončana kovanica kovana u vrijeme vladavine Bizantskog cara Tiberija II Konstantina.

Tiberije II bio je vrlo blizak caru Justinu II koji ga je imenovao zapovjednikom carske tjelesne straže.

Njegova potpora Justinu II bila je ključni faktor da nakon Justinijana novi car postane upravo Justin II.

Ipak vladavina Justina II nije dugo trajala jer je isti 573. godine poludio pa je carica Sofija 574. Tiberija II proglasila carom.

Tiberije II Konstantin je uspješno vladao do 582. godine kada se teško razbolio.

Svojim nasljednicima je imenovao Mauricija i Germana i svakoga zaručio za svoje kčeri.

Ipak 13.Kolovoza 582. godine okrunio je za cara sa Mauricija koji je i postao njegov nasljednik jer već idučeg dana Tiberije II Konstantin je preminuo.

U ponudi brončana Folis kovanica kovana između 575.-582. godine u kovnici Konstantinopol.

Avers: dM TIb CONSTANT PP AVG – Car okrunjen sa oklopom gleda ravno, drži mapu i žezlo sa orlovskim vrhom i križ na njemu

Revers: Veliko M, ANNO sa lijeve strane, križ iznad, sa desne strane godina vladavine i ispod oznaka kovnice CON i A

Veličina 31mm

Težina 11.54grDodatne informacije