Trebonijan Gal (251.-253.) MARTEM PROPVGNATOREM srebrni Antoninian 23mm kovnica Antioch

100.00

Opis

Punim imenom Gaius Vibius Trebonianus Gallus bio je rimski car i suvladar uz svog sina Voluzijana u periodu od 251.-253. godine.

U ponudi vrlo lijep srebrni Antoninian kovan između 251.-253. godine u kovnici Antioch (Sirija).

Kovanica je prekrasna, centrirana, sa svim detaljima na oba dvije strane i divan primjerak antičkog novca.

Kovanica puno bolje izgleda u ruci nego što se to vidi na slikama.

Avers: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG – Car gleda u desno

Revers: MARTEM PPOPVGNATOREM – Mars hoda u desno, u lijevoj ruci nosi štit u desnoj ruci koplje

Kataloški broj/Referenca: RIC IV 84

Veličina 23mm

Težina 4.28grDodatne informacije